Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obyvatelstvo

Na území jižního Plzeňska se v minulosti, stejně jako v mnoha jiných oblastech naší země, střetávaly a ovlivňovaly různé etnické skupiny.Lidé, kteří zde ve středověku zakládali města a vesnice, byli Slované.Knim se později (zejm. po třicetileté válce) přidává i německé obyvatelstvo.Vznikla tak národnostně smíšená oblast.Vzájemné soužití různých kulturních tradic vytvořilo jedinečný charakter místního způsobu života (ať jde o jazyk či kroj).

Počet obyvatel rostl až do 19.století jen pozvolna. Výrazným impulsem bylo objevení ložisek černého uhlí a rozvoj jejich využívání. Vdruhé polovině 19.století tak na mnoha místech dochází k prudkému narůstu počtu obyvatel i ke změně národnostního složení v německé.(resp poněmčené oblasti) sílí český živel v podobě horníků a jejich rodin. Některá sídla též ztrácejí svůj původní zemědělský charakter. Příkladem za všechny může být například Mantov, někdejší dvůr chotěšovského kláštera. V roce 1843 v něm žilo pouhých 267 obyvatel (převážně rolníků), v roce 1910 už 1147 (tedy více než čtyřnásobek).

 

Obrazek

Architektura

Mantov byl původně zemědělským dvorem chotěšovského kláštera,s rozvojem hornictví však nedošlo jen ke změně struktury obyvatel,ale Mantov se změnil i po stránce architektonické. Vedle tradičních rolnických usedlostí tu vyrostla v roce 1872 hornická kolonie pro horníky a jejich rodiny, později i činžovní domy a nakonec i řadové hornické domky.